Pomozite nam da stvorimo pozitivnu promjenu

Pravila i uvjeti

Dobrodošli u Opportunity for Washington!

Ovi uslovi i odredbe navode pravila i propise za korištenje Opportunity za Washington web stranicu, koja se nalazi na www.opportunityforwashington.org.

Pristupanjem ovoj web stranici pretpostavljamo da prihvatate ove odredbe i uslove. Nemojte nastaviti da koristite Opportunity for Washington ako ne pristajete da prihvatite sve odredbe i uslove navedene na ovoj stranici.

Sljedeća terminologija odnosi se na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obavijest o odricanju odgovornosti te na sve Ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaša“ odnosi se na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu web stranicu i u skladu sa uslovima i odredbama Kompanije. „Kompanija“, „Mi sami“, „Mi“, „Naši“ i „Mi“ odnosi se na našu Kompaniju. „Stranka“, „Stranke“ ili „Mi“ odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnih za sprovođenje postupka pružanja naše pomoći Klijentu na najprikladniji način, izričito u svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podložno važećem zakonu Holandije. Bilo koja upotreba gornje terminologije ili drugih riječi u jednini, množini, pisanju velikih slova i / ili on / ona ili oni, uzimaju se kao zamjenjivi i stoga se odnose na istu.

Kolači

Koristimo upotrebu kolačića. Pristupanjem Opportunity for Washington, pristali ste na korištenje kolačića u skladu s Politikom privatnosti Opportunity for Washington.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće kako bi nas izvukli detalji korisnika za svaku posjetu. Kolačići koriste naša veb lokacija da bi omogućili funkcionalnost određenih oblasti kako bi ljudima koji posjećuju našu web stranicu olakšali. Neki naši partneri / partneri u oglašavanju takođe mogu koristiti kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije navedeno, Opportunity za Washington i/ili njegovi davaoci licence posjeduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Opportunity for Washington. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovome možete pristupiti iz Opportunity for Washington za svoju ličnu upotrebu podložno ograničenjima postavljenim u ovim odredbama i uslovima.

Ne smete:

 • Ponovo objavite materijal iz Opportunity for Washington
 • Prodajte, iznajmite ili dajte podlicencu materijal od Opportunity for Washington
 • Reproducirajte, umnožavajte ili kopirajte materijal iz Opportunity for Washington
 • Redistribuirajte sadržaj iz Opportunity for Washington

Ovaj sporazum započinje na datum ovog sporazuma. Naši uslovi i odredbe stvoreni su uz pomoć Predložak uslova i odredbi.

Dijelovi ove web stranice pružaju mogućnost korisnicima da objavljuju i razmjenjuju mišljenja i informacije u određenim područjima web stranice. Opportunity for Washington ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare prije njihovog prisustva na web stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja Opportunity for Washington, njegovih agenata i/ili povezanih lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osoba koje objavljuju svoje stavove i mišljenja. U mjeri u kojoj to dozvoljavaju primjenjivi zakoni, Opportunity for Washington neće biti odgovoran za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove uzrokovane i/ili pretrpljene kao rezultat bilo kakvog korištenja i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara na ovoj web stranici.

Opportunity for Washington zadržava pravo da prati sve komentare i da ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Odredbi i uslova.

Garantujete i izjavljujete da:

 • Imate pravo da se položi Komentari na našoj web stranici i imaju sve potrebne dozvole i saglasnosti za to;
 • Komentari ne napadaju bilo kakvo pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorsko pravo, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže bilo kakav klevetnički, klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na neki drugi način nezakoniti materijal koji je invazija privatnosti
 • Komentara neće koristiti da traže ili unaprijediti posao ili običaj ili sadašnje komercijalne aktivnosti ili nezakonite aktivnosti.

Ovim dajete Opportunity for Washington neekskluzivnu licencu za korištenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reproduciraju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kojem i svim oblicima, formatima ili medijima.

Hiperlink na naš sadržaj

Sljedeće organizacije mogu se povezati na našu web stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • Tražilice;
 • Novinske organizacije;
 • Distributeri distributera na mreži mogu se povezati na našu Veb lokaciju na isti način kao i hipervezu na Web lokacije drugih kompanija navedenih u listingu; i
 • Sistemski široko akreditirane kompanije osim traženja neprofitnih organizacija, dobrotvornih trgovačkih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje ne smiju povezivati ​​na našu web stranicu.

Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu, na publikacije ili na druge informacije na web-lokaciji sve dok veza: (a) nije ni na koji način varljiva; (b) ne lažno implicira sponzorstvo, odobrenje ili odobrenje povezujuće strane i njenih proizvoda i / ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst lokacije povezne strane.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahtjeve za povezivanje od sljedećih tipova organizacija:

 • poznati potrošački i / ili poslovni izvori informacija;
 • stranicama dot.com zajednici;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • Online Imenik distributera;
 • internet portala;
 • računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i strukovna udruženja.

Mi ćemo odobriti zahtjeve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema nama samima ili prema našim akreditovanim preduzećima; (b) organizacija nema negativnu evidenciju kod nas; (c) korist za nas od vidljivosti hiperlinka nadoknađuje odsustvo mogućnosti za Washington; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija izvora.

Ove organizacije mogu se povezati na našu početnu stranicu sve dok veza: (a) nije ni na koji način varljiva; (b) ne lažno implicira sponzorstvo, odobravanje ili odobravanje povezujuće strane i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst lokacije povezne strane.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 iznad i zainteresovani ste za povezivanje na našu web stranicu, morate nas obavijestiti slanjem e-pošte Opportunity for Washington. Molimo uključite svoje ime, naziv vaše organizacije, kontakt informacije kao i URL vaše stranice, listu svih URL-ova sa kojih namjeravate da se povežete na našu web stranicu i listu URL-ova na našoj web stranici na koje želite veza. Sačekajte 2-3 sedmice za odgovor.

Odobrene organizacije mogu povezati na našu web stranicu kako slijedi:

 • Upotrebom naše korporativne ime; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog lokalnog izvora povezanog sa; ili
 • Korišćenjem bilo kog drugog opisa našeg Veb veze koji je povezan sa tim ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na stranici stranice povezivanja.

Nikakva upotreba Opportunity za logotip Washingtona ili druga umjetnička djela neće biti dozvoljena za povezivanje bez ugovora o licenciranju žiga.

iFrames

Bez prethodnog odobrenja i pismene dozvole, možda nećete stvoriti okvire oko naših Web stranica koje na bilo koji način mijenjaju vizuelnu prezentaciju ili pojavu našeg Veba.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na Vašoj web stranici. Slažete se da ćete nas štititi i braniti od svih potraživanja koja se povećavaju na Vašoj web stranici. Nijedan link (e) ne bi se trebao pojaviti na bilo kojoj web stranici koja se može tumačiti kao klevetnički, opsceni ili kriminalni, ili koja krši, inače krši ili zagovara kršenje ili drugo kršenje prava trećih lica.

vašu privatnost

Pročitajte Pravila o privatnosti

Zadržavanje prava

Zadržavamo pravo da zatražimo da uklonite sve linkove ili bilo koju konkretnu vezu sa našim Vebsajtom. Odobravate da odmah uklonite sve linkove na našu Veb lokaciju. Takođe zadržavamo pravo da usvojimo ove uslove i uslove i povezujemo politiku u bilo koje vreme. Stalno se povezujete sa našim Vebsajtom, slažete se da budete obavezni da pratite ove uslove vezane za povezivanje.

Uklanjanje veza sa našeg sajta

Ako pronađete bilo koji link na našoj Veb lokaciji koji je uvredljiv iz bilo kog razloga, slobodni ste da nas kontaktirate i informišete u bilo kom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali mi nismo obavezni da ili tako ili direktno odgovorimo na vas.

Ne zagarantujemo da su informacije na ovoj web stranici tačne, ne garantujemo njegovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da će se osigurati da veb sajt ostaje dostupan ili da se materijal na veb-sajtu ažurira.

odricanje

U najvećoj mjeri dozvoljenoj važećim zakonom, isključujemo sve predstavke, garancije i uslove koji se odnose na našu web stranicu i korištenje ove web stranice. Ništa u ovom odricanju neće:

 • ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za smrt ili lične povrede;
 • ograničiti ili isključiti našim ili vašim odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
 • ograničiti bilo koji od naših ili obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen u skladu sa važećim zakonom; ili
 • isključuje bilo koji od naših ili obaveze koje se ne mogu isključiti prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti utvrđene u ovom odeljku i na drugim mestima u ovom odricanju od odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) upravlja svim obavezama koje proizilaze iz odricanja od odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, u krivičnim delima i zbog kršenja zakonskih obaveza.

Dokle god se web stranica i informacije i usluge na sajtu besplatno pružaju, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.