Hãy là người đằng sau sự thay đổi

Hành động ngay bây giờ với Cơ hội cho Washington

Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi làm việc chăm chỉ để tạo ra sự thay đổi tích cực cho công dân Bang Washington.

 

Cơ hội cho Washington đang làm việc để làm nổi bật các vấn đề có liên quan và quan trọng tác động đến cộng đồng ở Washington, đồng thời tập hợp các nhóm lại với nhau để đưa ra các biện pháp thực tế và dựa trên thực tế nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ với kết quả tích cực lâu dài.

Tổ chức của chúng tôi thúc đẩy cơ hội cho các công dân, gia đình và doanh nghiệp phát triển theo một ý thức chung, hòa nhập, thân thiện với doanh nghiệp, tự do là Tiểu bang Washington ưu tiên tự do.

Tình Nguyện

  • Hãy theo dõi các cơ hội tình nguyện.