Trong suốt 25 năm phục vụ với tư cách là bác sĩ cấp cứu, 16 năm ở Trung tâm Washington, tôi chưa bao giờ thấy một cuộc khủng hoảng nào phát triển và sau đó nhân lên mạnh mẽ như việc dùng quá liều fentanyl. Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), 107,375 người ở Hoa Kỳ...

đọc thêm