Gặp gỡ những người đằng sau sự thay đổi

Đối tác của Cơ hội cho Washington
Raul Garcia

Raul Garcia

Nhà Sáng Lập

Jessica García

Jessica García

Nhà Sáng Lập

Beva Miles

Beva Miles

Lãnh đạo cộng đồng

Tìm hiểu thêm>

Tim Payne

Tim Payne

Lãnh đạo cộng đồng

Beth Swanson

Beth Swanson

Lãnh đạo cộng đồng

Jim Waldo

Jim Waldo

Lãnh đạo cộng đồng, Luật sư

Patrick Zuniga

Patrick Zuniga

Nhà giáo dục, Nhà tư vấn, Nhà nhân văn

Đại diện Alex Ybarra

Đại diện Alex Ybarra

Lãnh đạo cộng đồng